Сертификаты


 

Сертификаты

 

Наша фирма очень дорожит своей хорошей репутацией и добрым именем, именно поэтому ниже приведены нормативно-правовые документы для наших изделий.


TM Avelanto

Свідотство про прийняття компанії Avelanto до Української асоціації меблевиків


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TM Avelanto

Витяги із «Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

Стаття 1. Визначення


знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; (Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003)

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002)


Стаття 5. Умови надання правової охорони

2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень;

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою;

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;


Стаття 20. Порушення прав власника свідоцтва

1. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати;

2.На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати;TM Avelanto

Все изделия нашей фирмы изготавливаются согласно ГОСТ 19917-93 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ Общие технические условия».

Все технологические процессы и материалы экологически чистые и безвредны для здоровья человека, о чем свидетельствуют заключения СЭС.

Заботясь о комфорте Наших клиентов, мы соблюдаем гарантийные обязательства, а также добросовестно исполняем «Закон України Про захист прав споживачів». Ниже приведены извлечения из этого закона и нашего гарантийного талона, который мы предоставляем со всеми нашими изделиями.


Витяги із «Закону України Про захист прав споживачів»:


Стаття 7. Гарантійні зобов'язання

1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. ;

2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.TM Avelanto

Извлечение из ГОСТ 19917-93:


6 Гарантии изготовителя


6.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки (в случае поставки мебели в разобранном виде).

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий детской мебели и мебели для общественных помещений - 12 мес, бытовой - 18 мес.

6.3 Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем.


Извлечение из гарантийного талона на изделия TM Avelanto:

  • Соответствует требованиям ГОСТ 19.917 для мягкой мебели.
  • Вся продукция соответствует санитарно-гигиеническим требованиям действующего законодательства Украины.
  • Гарантийный срок эксплуатации изделий не содержащих электрооборудования – 18 месяцев; изделий, используемых в служебных помещениях и местах общего (публичного) пользования – 12 месяцев.
  • Согласно ГОСТ 19917-93 допустимая вертикальная деформация латексного ядра – 10%
  • Гарантийное обслуживание изделий осуществляется согласно требований и сроков, определенных Законом Украины «О защите прав потребителей».
  • Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, а при отсутствии штампа магазина - со дня его выпуска.
  • В течении гарантийного срока бесплатно устраняются все дефекты, возникшие по вине фирмы-производителя.

 

 

 

 

 

 

контакты